Lesreglementen Marssum

Lesreglement Tennisschool TennIsLife

  1. Gedurende de basisschoolvakanties te weten: herfst, zomer, voorjaar, kerstvakantie en officiële feestdagen wordt er geen tennisles gegeven.
  2. Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op restitutie van het lesgeld. In overleg zal er gekeken worden naar mogelijkheden om bijvoorbeeld op een ander moment de lessen geheel/gedeeltelijk in te halen. (In overleg zullen wij alle opties bespreken met u)
  3. Tennisschool TennIsLife is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel die tijdens een training ontstaat bij de lesser.
  4. Tennisschool TennIsLife is verantwoordelijk voor de indeling van de lessen.
  5. Tennisschool TennIsLife is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van cursisten
  6. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist Tennisschool TennIsLife waarbij er gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.
  7. Bedragen worden per seizoen opnieuw vastgesteld. De getoonde bedragen bij inschrijving zijn niet bindend.