Regelementen TennIsLife

Lesregelementen

1. Gedurende de basisschoolvakanties te weten: herfst, zomer, voorjaar, kerstvakantie en officiële feestdagen wordt er geen tennisles gegeven.

2. Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op restitutie van het lesgeld. In overleg zal er gekeken worden naar mogelijkheden om bijvoorbeeld op een ander moment de lessen geheel/gedeeltelijk in te halen. (In overleg zullen wij alle opties bespreken met u)

3. Tennisorganisatie Tennislife is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel die tijdens een training ontstaat bij de lesser.

4. Tennisorganisatie Tennislife is verantwoordelijk voor de indeling van de lessen.

5. Tennisorganisatie Tennislife is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van cursisten.

6. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist Tennisorganisatie Tennislife. Hierbij wordt er gestreefd naar een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

7. Tennisorganisatie Tennislife maakt gebruik van een doorlopende inschrijving. Hiervoor bestaat een uiterste afmeld datum. Wanneer de lesser zich niet heeft afgemeld voor die uiterste datum dat maakt de lesser automatisch gebruik van het pakket van het volgende winter- zomerseizoen. Hiervoor mag de tennisschool het afgesproken bedrag incasseren. Mocht de lesser te laat zijn met afmelden dan heeft de tennisschool het recht wanneer de desbetreffende wel is ingedeeld om de lesgelden te incasseren. Uiterste afmeld datum zomer 1 maart van het desbetreffende jaar, winter 1 september van het desbetreffende jaar.

8. Bedragen worden per seizoen opnieuw vastgesteld. De getoonde bedragen bij inschrijving zijn niet bindend.

9. Bij het uitvallen van de lessen door weersomstandigheden of onbespeelbare banen wordt er als volgt ingehaald:
• Eerste les is voor rekening van de leerling (training komt te vervallen);
• Tweede les is voor rekening van Tennisorganisatie Tennislife (training wordt ingehaald);
• Derde les is voor rekening van de leerling (training komt te vervallen).

10. Tennisorganisatie Tennislife deelt de gegevens van lesser met de vereniging en hiervoor geeft de lesser toestemming bij het accepteren van de lesreglementen.

Tennisorganisatie Tennislife streeft ernaar om alle lessen wanneer mogelijk gewoon aan te bieden. In het uiterste geval, wanneer er geen mogelijkheden meer zijn, dan hanteren wij het schema die hierboven beschreven staat. Bij ziekte van de leraar wordt de training altijd ingehaald.

Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald. Voor het winterseizoen is er rekening gehouden met inhaalmogelijkheden. Wanneer niet alle lessen gegeven worden vindt er een restitutie van het lesgeld plaats. De automatische incasso is in de winter in oktober, december en/of februari. In de zomer zal in april, juni en/of augustus geïncasseerd worden.